AKTUALNOŚCI

 • 2016-10-17

  KONKURS 2016/2017 "DRUGIE ŚNIADANIE NIE MUSI BYĆ NUDNE !!! "

     Celem tegorocznego konkursu jest promowanie regularnego spożywania drugiego śniadania przez dzieci, a tym samym włączenie się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, która namawia młodych ludzi do zdrowych i zbilansowanych posiłków. Drugie śniadanie powinno zaspokajać około 10% całodobowego zapotrzebowania na energię oraz składniki odżywcze. Jest ono posiłkiem zapewniającym uczniom siłę gwarantującą utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji w czasie lekcji co oczywiście przekłada się na wyniki  w nauce. Pozytywnym skutkiem jest również rzadsze i mniejsze spożycie przez dzieci i młodzież niezdrowych przekąsek.

   

    Czego oczekujemy od Uczestników???

     Uczeń biorący udział w naszym Konkursie powinien przygotować propozycję drugiego śniadania wedle upodobań i smaków, a następnie sfotografować go i wydrukować na formacie A4. Następnie wybrane najlepsze prace w szkole należy  przesłać do Organizatora do dnia 24.03.2017.

   

    Kto może być Uczestnikiem w naszym Konkursie???

     Uczestnikami naszego Konkursu mogą być:

   - Przedszkolaki

   - Uczniowie oddziałów "0" ze Szkół Podstawowych

   - Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej - kl I-III

   - Uczniowie klas IV-VI        

   

    Ile prac może zostać przesłanych do Organizatora ???  

   - Z jednego Przedszkola może zostać wybrana i przesłana jedna praca konkursowa jednego autora;   

   - Z "0" może zostać wybrana i przesłana jedna praca konkursowa jednego autora, nawet jeśli  w Szkole Podstawowej jest więcej niż jeden odział "0";   

   - Z klas I-III – również jedno zdjęcie bez względu ile jest oddziałów klas I, II i III;

   - Z klas IV-VI – jedna praca i tak jak wyżej – bez względu na to ile jest oddziałów tych klas w Szkole Podstawowej;        

                                                                                                                              

   

     Jakie Nagrody???

     Każdej grupie wiekowej zostaną pryznane po trzy miejsca I, II i III, za które autorzy zdjęć otrzymają Dyplomy i nagrody rzeczowe (niespodzianki), a wszyscy pozostali Uczestnicy otrzymają Dyplomy za udział w Konkursie.

     Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania na wspólnym spotkaniu, które odbędzie się późną wiosną – o dokładnym terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  REGULAMIN   KOKURSU.

   

   

   

     Konkurs "Drugie Śniadanie Nie Musi Być Nudne!!!" organizowany jest przez FH Rolmlek     Marek Duchalski Spółka Jawna, 39-300 Mielec, ul.  Racławicka 17 - Zatwierdzonego  Dostawcę mleka i owoców do szkół (Organizator) w ramach realizacji i promocji programów w placówkach szkolno-oświatowych "Szklanka Mleka" oraz "Owoce i Warzywa w Szkole" w roku szkolnym 2016/2017.

     Fundatorem nagród w Konkursie jest FH "Rolmlek" Marek Duchalski Spółka Jawna, 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17 (Fundator).

     Naszą akcję wspiera jak zawsze Fundacja "Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia" z siedzibą         w Czosnowie k. Warszawy.

     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony dla Przedszkoli, oddziałów "0" oraz klas I-III i IV-VI szkół podstawowych, które mają podpisaną umowę z Organizatorem w ramach programu "Szklanka Mleka" oraz "Owoce i Warzywa                 w Szkole".

     Konkurs ogłoszony jest na rok szkolny 2016/2017 od 7 listopada 2016 roku. Pracę konkursową należy nadesłać do Organizatora najpóźniej do 24 marca 2017roku.

     Każde nadesłane zdjęcie do Organizatora musi zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora zdjęcia/ucznia, klasa, nazwa szkoły;
  • imię i nazwisko nauczyciela koordynującego pracę uczniów;
  • podpisane oświadczenie przez opiekuna/ nauczyciela (załącznik nr 1).