PROGRAM DLA SZKÓŁ

Program dla szkół

Program dla szkół

Asortyment

Asortyment

Terminy

Terminy

Przystąpienie

Przystąpienie

roku szkolnym 2020/21 w programie będą mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z klas 1-5. Produkty w ramach obu komponentów przysługują wszystkim uczniom szkół podstawowych z klas 1-5 bezpłatnie. Dostawy mleka i produktów mlecznych oraz owoców i warzyw do szkół będą realizowane przez dwanaście wybranych przez dostawcę tygodni w każdym z semestrów dla zadeklarowanej przez szkołę liczby uczniów z ww. klas min. trzy porcje w tygodniu.