PRZYSTĄPIENIE

Program dla szkół

Program dla szkół

Asortyment

Asortyment

Terminy

Terminy

Przystąpienie

Przystąpienie

Bądź razem z nami !

Przystąpienie szkoły do programu następuje poprzez podpisanie z wybranym zatwierdzonym dostawcą umowy nieodpłatnego dostarczania mleka i przetworów mlecznych na druku przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Umowa podpisywana jest na każdy semestr roku szkolnego. W odniesieniu do pierwszego semestru 2019/20 podpisywanie umów pomiędzy szkołą, a dostawcą nastąpi do 11 września 2019.